Nyhet! Boka
ONLINE
Boka
ONLINE
Svenska English Deutsch
Kyrkekvarn på Facebook Kyrkekvarn på Instagram
Kyrkekvarn på Facebook Kyrkekvarn på Instagram

Allemansrätten

Allemansrätten

 Frihet under ansvar i naturen

Allemansrätten är en sedvänja sedan många hundra år och gav en person rätt att färdas från en plats till en annan, till fots, till häst eller med båt, över andra personers land eller vatten. Under färden fick man övernatta, en natt på en plats, göra upp en eld och då endast använda kvistar som låg på marken. Man fick även plocka vilda bär och svampar till sin måltid. Denna unika rätt finns kvar än idag och det är detta som gör att vi fritt kan röra oss ute i vår underbara natur. Men denna rätt innebär också skyldigheter för alla som vistas ute i naturen.
Man måste visa hänsyn mot alla som bor eller vistas ute samtidigt, mot alla djur, levande växter och träd. Detta är särskilt viktigt under våren och försommaren, då alla djur har ungar.

Allemansrätten kan sammanfattas genom några få ord: ”Se, men inte synas, höra, men ej bli hörd och lämna inga spår efter dig”. Följer man dessa enkla regler, kommer man inte i konflikt med varken djur, natur eller människor.

När du hyr utrustning och kanoter vid Kyrkekvarn gäller särskilda regler som inte omfattas av Allemansrätten. Som kund/gäst är du skyldig att följa de regler och den information Kyrkekvarn delger i samband med din hyra. ​

Vad som är tillåtet

 • Du får färdas över annans land och vatten, till fots eller med båt.
 • Du får tillfälligt passera en stängd grind, till ett fält eller en äng, om du stänger den efter dig.
 • Du får sätta upp ett tält. En natt på en plats, om du inte stör någon. Skall du tälta flera nätter, måste du ha markägarens tillstånd.
 • Du får gå iland, förtöja en båt, flotte eller liknande, men inte i närheten av hus eller sommarstuga.
 • Du får göra upp en liten eld, om det inte är eldförbud och om det inte finns risk för att elden sprider sig.
 • Till din eld får du endast ta kvistar och ris som ligger på marken. Det är din skyldighet att ta reda på om det råder eldningsförbud, du är också ansvarig för att elden blir ordentligt släckt.
 • Du får plocka vilda bär, svamp och blommor. Vissa växter är fridlysta och får inte
  plockas, det är din skyldighet att ta reda på vilka som får plockas och inte.
 • Du får i allmänhet fiska, men det krävs i regel fiskekort för detta. Det är din
  skyldighet att ta reda på vilka bestämmelser som gäller.

Vad som inte är tillåtet

 • Du får inte skada växande gröda, skogsplantering, hugga ner eller skada trä och buskar.
 • Du får inte passera eller vistas på annans tomt. Tomten behöver inte vara inhägnad, utan är det område som är närmast ett hus eller sommarstuga. Detta gäller även om ingen person finns där för tillfället.
 • Du får inte lämna grindar öppna så boskap kommer ut.
 • Du får inte ta ved som är sågad och huggen och finns liggande på marken. Det är troligen markägaren som gjort i ordning detta för eget behov.
 • Du får inte slå upp tält i närheten av hus eller sommarstugor utan tillstånd, oavsett om det för tillfället inte bor någon där.
 • Du får inte tälta flera dygn på samma ställe, då krävs markägarens tillstånd. För grupper krävs alltid markägarens tillstånd om man tältar.
 • Du får inte gå iland vid någons brygga eller strand, framför hus eller sommarstuga, oavsett om det där finns någon person för tillfället.
 • Du får inte gå land där finns skyltat förbud mot landstigning, kan bero på fågelskydd eller liknande.
 • Du får inte göra upp eld direkt på klippa, den kan spricka sönder och då finns skadan kvar för alltid.
 • Du får inte plocka bär, svamp eller annat, på annans tomt eller trädgårdar. Plocka aldrig i närheten av hus eller sommarstugor, det kan vara odlat och det anses då som stöld.
 • Du får inte jaga några djur. Det är heller inte tillåtet att röra fågelbon eller ta fågelägg.

Grupper

Allemansrätten gäller inte för en grupp av personer. Detta gör att grupper som vill vistas ute i naturen måste vara mycket hänsynsfulla. Tänk på en grupp alltid både syns och hörs mycket mera än några enstaka personer.

Motorfordon

Allemansrätten gäller inte för något motorfordon. Detta innefattar bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar, husbilar. Detta innebär att man inte kan hävda allemansrätten, när man stannar och övernattar med en husbil eller husvagn. Det är också förbjudet att köra av vägen och ut i terrängen. Detta måste man tänka på när man skall fram till en sjö och lasta av kanoter, båtar m.m.

Källa: Naturvårdsverket

WEBBPRODUKTION - Divido IT Webb Reklam
WEBBPRODUKTION - Divido IT Webb Reklam