Nyhet! Boka
ONLINE
Boka
ONLINE
Svenska English Deutsch
Kyrkekvarn på Facebook Kyrkekvarn på Instagram
Kyrkekvarn på Facebook Kyrkekvarn på Instagram

Bra att veta

Här hittar du våra tips och råd för en lyckad kanottur!

Iläggning

Sjösätt kanoten med så lite packning som möjligt. Lägg helst i kanoten längs med strandkanten.
Den som är bäst tränad sätter sig med fördel i aktern, då styrtag i huvudsak utförs där. Se till att
kanoten flyter fritt och lägg i packningen. Stig i mitt över kölen med händerna på båda relingarna.

Att paddla

Fatta paddeln som på bild och paddla med större delen av bladet isatt. Se till att hålla rörelsen
nära relingen och finn rätt teknik tillsammans så att kraft och tempo överensstämmer sinsemellan.

Styrtag

Styrning utförs mestadels från aktern där paddeln används som roder.

Att vända

Vändningar på mindre yta, (femöressväng) utförs genom motsatta paddeltag.

Paddelställning

Kanadensare har i dag bekväma säten. Vill du ha mer kraft och paddla mer effektivt ska du stå på knä. På så vis utnyttjar du kroppen bättre och får större rörelse.

Kanotlederna

Längs med kanotleden Stråken – Tidan finns iordningställda rast/övernattningsplatser med
tältplats, grillplatser, ved och torrklosett. Försäljning av grillkol, T-sprit, viss fiskeutrustning
och fiskekort för sjön Stråken. Mer information finns under denna länk.

Tänk på följande

– använd alltid flytväst!
– släng skräp i här för avsedda kärl och behållare.
– kläder efter väder, en gyllene regel även i kanotsammanhang.
– fråga gärna en gång extra, så du vet vad som gäller innan ni paddlar iväg.
– försök att packa lätt och omsorgsfullt så inte packningen blir för stor börda.
– att det är fler än du som kan vara ute på sjön eller ån samtidigt. Visa hänsyn!
– förhör dig innan avfärd vad som gäller för exempelvis fiske, eldförbud och annat.
– följ alltid den information och de regler som ges av Kyrkekvarns personal.
– elda? Plocka gärna spillvirke och kullfallna grenar/träd. Hugg/såga inte i befintliga träd.
– det finns okluven ved i längder på de övernattningsplatserna till våra gäster.
– du paddlar på egen risk. Tänk på att förutsättningar och förhållanden längs kanotlederna kan ha ändrats sedan presentationer och ledbeskrivningar gjordes.

WEBBPRODUKTION - Divido IT Webb Reklam
WEBBPRODUKTION - Divido IT Webb Reklam